فرمان کوچ اجباری طالبان به شهروندان قندهار
فرمان کوچ اجباری طالبان به شهروندان قندهار
گفت‌وگو با میرویس افغان، روزنامه‌نگار و نویسنده و هاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی